Hírlevél Szabályzat

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Hírlevél Szabályzat) célja, hogy tájékoztassa Önt a Agravia Korlátolt Felelősségű Társaság(Székhely: 3907 Tállya, Váci Mihály utca 7.; Cégjegyzékszám: 05-09-028528; bejegyző bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 12393277-2-05; e-mail: info@oroszlanos.hu; telefonszám: + 36 70 323 9592, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltett www.mywineclub.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történő feliratkozást követően nyújtott „hírlevél” szolgáltatás (a továbbiakban: Hírlevél-szolgáltatás) szabályairól.

A Hírlevél-szolgáltatást a következő lépések végrehajtását követően tudja igénybe venni:

A Weboldal megfelelő mezőjében megadja azt az e-mail címét, amelyre a hírlevelet szeretné, hogy megkapja, illetve az Adatkezelési tájékoztató és a jelen Hírlevél Szabályzat rendelkezéseinek - jelölőnégyzet kipipálásával történő - elfogadását követően lehetősége van - a „Feliratkozom” gombra kattintva - a feliratkozási szándékának Szolgáltató felé történő megküldésére annak érdekében, hogy az elektronikus levélcímére kereskedelmi információkat kapjon a Szolgáltatól. Ez a Hírlevél-szolgáltatás megkezdésének kezdő időpontja. A Hírlevél-szolgáltatás határozatlan időre szól.

A Hírlevél-szolgáltatás:

A feliratkozást követően a megadott e-mail-címre, elektronikus úton a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó kereskedelmi információt kap, beleértve különösen az aktuális ajánlatokkal, promóciókkal, kedvezményekkel és marketingkampányokkal kapcsolatos információkat.

Személyes adatok védelme:

A Hírlevél-szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatokat a feliratkozó önkéntesen bocsátja a Szolgáltató rendelkezésre, de az adatok (e-mail) átadása szükséges a Hírlevél-szolgáltatás igénybevételéhez. Feliratkozónak joga van a hozzáférésre a személyes adataihoz – beleértve a másolat kiadására irányuló kérelmet is –, továbbá kérheti az adatai helyesbítését, az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, lemondhatja a Hírlevél-szolgáltatást, átadhatja személyes adatait, például egy másik adatkezelőnek, és az adatkezeléssel szemben panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu). A személyes adatok védelmével kapcsolatos további információkat a Weboldalon elérhető „Adatvédelmi Tájékoztató” tartalmazza.

A Hírlevél-szolgáltatásról való leiratkozás:

A feliratkozó bármikor és bármely okból leiratkozhat a Hírlevél-szolgáltatásról (lemondás a szolgáltatásról) oly módon, hogy rákattint a Hírlevél-szolgáltatás részeként küldött e-mailek deaktiválási (leiratkozási) linkjére.

Vegyes rendelkezések:

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Hírlevél Szabályzat módosítására különösen, de nem kizárólagosan, ha a Szolgáltató elektronikus szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan a jogszabályi rendelkezések vagy ezen rendelkezések értelmezésének - a bírósági határozatok, egyéb határozatok, bírósági ajánlások vagy az adott területet érintően hatáskörrel rendelkező szervezetek, testületek ajánlásainak eredményeképpen – megváltozása okán szükséges, illetve ha a Hírlevél Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának vagy hatályának megváltoztatása, oly módon, hogy a Szolgáltató új szolgáltatásokat vezet be, illetve megváltoztatja vagy visszavonja a Hírlevél Szabályzat hatálya alá tartozó meglévő funkciókat vagy szolgáltatásokat. A Hírlevél Szabályzat módosítása esetén a Szolgáltató a Hírlevél Szabályzat egységes szövegét a Weboldalon közzéteszi, és elküldi a feliratkozó által a Hírlevélre-szolgáltatásra történő feliratkozás során megadott e-mail-címre.

Ez a Hírlevél Szabályzat 2022. október 12. napjától hatályos.